Inkomen per provincie

Gemiddeld inkomen

Veel mensen vragen zich af, nadat zij hebben gepiekerd over het modaal inkomen 2011, wat het gemiddelde inkomen per provincie is in Nederland. Het is immers een leuk feitje op te weten. Ik bijvoorbeeld heb me altijd wel afgevraagd welke provincies over het meeste geld, vastgoed en goederen beschikken! Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen assumpties, je kan echter niet zomaar met statistieken strooien of dronken uit je nek lullen bij een borrel als je niet precies weet hoe het zit! Vandaar dat dit artikel tot stand is gekomen over het gemiddelde inkomen per provincie, dat er hierna geen onduidelijkheid meer is!

 

De kaart hiernaast is een economische legenda. De donkergekleurde gebieden zijn gemeentes in Nederland waar het gemiddelde inkomen erg aan de hoge kant afwijkt van het landelijke gemiddelde. Zelfs tot 20% en meer in de donkerste gebieden. De compleet witte gebieden zijn het armst in Nederland. Het gemiddelde inkomen in die regio’s is minder dan 10% onder de landelijke norm!

Links:
Autolening