Modaal inkomen 2012

modaal inkomen 2012

Het modaal inkomen is in 2012 op 33.000 geschat, dat is 500 euro meer dan het jaar daarvoor, toen bedroeg het modaal inkomen slechts 32.500. Nederland gaat weer vooruit qua het gemiddelde inkomen. Het is een goede zaak dat het modaal inkomen in 2010, 2011 en 2012 steeds blijft stijgen. Zo weten wij dat het uitstekend gaat qua financiële omstandigheden. Wie wilt er immers geen mooie wasmachine, ferrari, dure mantelpak of een vakantie naar het buitenland? Al deze materiële doelen worden pas haalbaar wanneer men er vanuit gaat dat het modaal inkomen 2012 weer omhoog is gegaan. En dat is gelukkig het geval dames en heren, dat is zeker het geval!

Wat het modaal inkomen nou precies is leest u elders op deze site, om daar nu weer hierop in te gaan kost ons ontzettend veel tijd en is voor u, de lezer, erg ingewikkeld en onduidelijk. Straks leest u nog tweemaal hetzelfde over jan modaal of wat het modaal inkomen van 2012 nou eigenlijk is. Stel je voor! Ik zou gek worden!

Alles over het modaal inkomen

Welkom op modaal inkomen 2011 .nl! Op deze site vind u handige overzichten van de meest recente financiële cijfers uit ons koud kikkerlandje! Zowel modaal inkomen statistieken en cijfers per jaar als op gemeente, land en andere factoren gesorteerd en gerangschikt! Op internet is er altijd veel discussie in de sociale media, fora en discussieboards over wat modaal inkomen nou precies is. Op deze site proberen wij u het bos door de bomen te laten zien!

Wat betekent modaal inkomen nou eigenlijk?

Veel mensen vergissen zich tussen het gemiddeld inkomen en het modaal inkomen. Maar wat is nou precies het verschil tussen de twee? Het modaal inkomen is min of meer een ‘geprikte’ statistiek. Het betreft dus een inkomen die het meest voorkomt in Nederland. ‘Modaal’ is weer afgeleid van ‘modus’ wat gelijk staat aan ‘het meest voorkomend getal’ in statistiek en wiskunde.

En wat is het verschil tussen het gemiddeld inkomen en het modaal inkomen?

Het gemiddeld inkomen krijgt men wanneer alle huishoudelijke inkomen bij elkaar op worden geteld. Vervolgens deelt men dat getal door het totaal aantal huishoudens. Het modaal inkomen is enkel het inkomen die het meest voorkomt.
Even een simpel voorbeeld ter illustratie van het verschil :

Tien collega’s van een autobedrijf vergelijken hun inkomsten en lonen. Vijf mensen verdienen 2000,- netto per maand.
Vier anderen verdienen 1900,- netto per maand en de manager krijgt maar liefst 5000 netto per maand.

Het modaal inkomen is dus 2000,- euro, die komt immers het meeste voor (vijf keer). Het gemiddelde inkomen is echter een ander verhaal. Wanneer wij alle lonen bij elkaar op tellen komen wij op 22600 euro uit. Dat delen we dan door het aantal personen, 10 in dit geval, dan krijgen wij een gemiddeld salaris van 2260 euro netto per maand. Zit je onder het modaal inkomen en heeft u een huurwoning, dan is de kans op huursubsidie aanzienlijk. Ben je nieuwsgierig of dit voor jou ook geldt? Ga dan de huursubsidie berekenen, want huursubsidie kan je aanzienlijk helpen.

Waarom heeft de overheid er belang bij om het modaal inkomen te kunnen meten?

Het modaal en gemiddeld inkomen, hoewel het enkel statistieken zijn, zijn een goede graadmeter van ‘hoe de meeste Nederlanders er economisch voorstaan’. De overheid neemt deze cijfers ook altijd mee wanneer zij belangrijke economische beslissingen moeten nemen die wellicht effect hebben op de koopkracht en welvaart van het gemiddelde huishouden. Zo kunnen economen ook rekenmodellen opstellen om eventuele gevolgen en effecten te kunnen meten. Dit is ook een reden dat veel mensen belang hechten dat zij weten wat het modaal inkomen 2011 is.

Een voorbeeld is bijvoorbeeld een bezuinigingsplan op het lager onderwijs. De regering kijkt dan vanuit het modaal perspectief naar wat voor effecten de desbetreffende maatregelen zullen hebben op de bevolking

Help! Ik zit ver onder het modaal inkomen!

Als dit het geval is dan moet ik u teleurstellen dat wij als website niks voor u kunnen betekenen. Misschien haalt u niet het maximum uit uw cao en krijgt u te weinig betaald? Misschien is het tijd om een carrière switch te overwegen. Indien u graag geld zou willen lenen kunt u ook terecht in het buitenland. Voor meer info over geld lenen in het buitenalnd bezoekt u http://geldlenenbuitenland.nl/. Of is het een idee om te gaan beleggen. WeekendBeleggers beleggen alleen in het weekend, effectief, efficiënt en emotievrij.

Wat betekent de term Jan modaal ?

Jan modaal is een term die veelal wordt gebruikt om iemand aan te duiden die ‘gemiddeld’ is. Dit kan zowel qua financiën zijn of in het algemeen qua levensstijl. Jan modaal verdient evenveel als zijn buren, het gemiddelde inkomen dus. Jan modaal verdient in 2011 natuurlijk weer het modaal inkomen ;)

Modaal inkomen 2011

Wat is het gemiddelde inkomen per provincie ?

Veel mensen vragen zich af, nadat zij hebben gepiekerd over het modaal inkomen 2011, wat het gemiddelde inkomen per provincie is in Nederland. Het is immers een leuk feitje op te weten. Ik bijvoorbeeld heb me altijd wel afgevraagd welke provincies over het meeste geld, vastgoed en goederen beschikken! Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen assumpties, je kan echter niet zomaar met statistieken strooien of dronken uit je nek lullen bij een borrel als je niet precies weet hoe het zit! Vandaar dat dit artikel tot stand is gekomen over het gemiddelde inkomen per provincie, dat er hierna geen onduidelijkheid meer is!

De kaart hiernaast is een economische legenda. De donkergekleurde gebieden zijn gemeentes in Nederland waar het gemiddelde inkomen erg aan de hoge kant afwijkt van het landelijke gemiddelde. Zelfs tot 20% en meer in de donkerste gebieden. De compleet witte gebieden zijn het armst in Nederland. Het gemiddelde inkomen in die regio’s is minder dan 10% onder de landelijke norm!

Vergeet niet de eerder genoemde verschillen tussen het gemiddelde inkomen en het modaal inkomen!

De Gooistreek is veruit het rijkste van Nederland aan de kaart te zien. Er zijn veel donkergekleurde gemeentes in het gebied tussen Utrecht en Amsterdam. Ook andere delen in de randstad en een overgroot deel van Noord-Brabant worden gekenmerkt door hun donkere roze tinten. Het noorden van ons land is het armst aan de kaart te zien. Friezen hebben het zwaar te verduren, er zijn overal witte vlakken te herkennen wat betekent dat het gemiddelde inkomen daar vrij laag is. Er zal vast ook correlatie zijn tussen gemiddeld en modaal inkomen, men kan er vanuit gaan dat die ook onder modaal zit!Gemiddeld modaal inkomen

Dit plaatje geeft dezelfde statistieken weer als net  maar dan in grafiekvorm. Hier krijgen we nogmaals een bevestiging. Utrecht is de grootste uitschieter gevolgd door NH, ZH en Noord Brabant. Alle andere provincies zitten eigenlijk onder het landelijke gemiddelde.

Verschil modaal inkomen en statistisch modaal inkomen

Waar wij het op deze site over hebben is het statistisch modaal inkomen. Dat is niet hetzelfde als het modaal inkomen, waar beleidsmakers bij de rijksoverheid mee werken. Het volgende citaat komt van de website van de rijksoverheid

De hoogte van dat modale inkomen is in 2011 32.500 euro net als in 2010. Voor 2012 is het op 33.000 gesteld. Dat is 1,5% meer. De ontwikkeling van het vastgestelde modaal inkomen loopt achter op de inflatie, want die was in 2010 1,28% en in 2011 2,22%.

Het inkomen (modaal of niet) heeft natuurlijk ook alles te maken met de ontslagvergoeding die je krijgt. Als jij een hoger inkomen hebt, krijg je een hogere ontslagvergoeding. In 2015 gaat de regelgeving omtrent de ontslagvergoeding volledig op de schop. Toch is er nog een direct verband tussen het ontslagrecht en het inkomen.

Relevante links:
- geld lenen zonder bkr
- snel geld lenen
- Bespaar op autoverzekering
- Goedkoop geld lenen
- Doorlopend krediet aanvragen
- no cure no pay incassobureau
- Geld lenen zonder BKR
- Zorgtoeslag aanvragen
- Geld verdienen
- onbeperktgeldverdienen.nl – geld verdienen
- U kunt een deel van uw inkomsten ook beleggen in aandelen